GANGA AYURVED NIKETAN
GOPCHAR PADA,VEER SAVARKAR ROAD,VIRAR(E),THANE-103
WEBSITE:www.gangaayurved.com
CONTACT:DR.NAMAN.SHARMA (M)9892146785,(O)02502528288
WE HAVE THE FOLLOWING PRODUCTS IN 100gms , 250 gms , 500 gms , 1kg IN POLYBAG PACKING
PRODUCT LIST
CHURNA GUGGUL SWATANTRA CHURNA
ASHWGANDHA CHURNA
AJMODADI CHURNA ABHA GUGGUL ANANTMOOL CHURNA
AVIPATTIKAR CHURNA AMRUTA GUGGUL ASHWAGANDHA CHURNA
INDRAVYADI CHURNA KAISHOR GUGGUL AMLA CHURNA
JESTIMADHU CHURNA KACHNAR GUGGUL ARJUN CHURNA
TALISADI CHURNA GOKSHURADI GUGGUL SHU.KAUCHBEEJ CHURNA
TRIPHALA CHURNA TRIPHALA GUGGUL KUTKI CHURNA
DASHANG LEP CHURNA TRAYODASHANG GUGGUL GILOY CHURNA
PANCHSAKAR CHURNA PATHYADI GUGGUL GHOKHRU CHURNA
PUSHYANUG CHURNA PUNARNAVADI GUGGUL CHITRAK CHURNA
BILVADI CHURNA NAVAL(MEDHOHAR) GUGGUL CHIRAYATA CHURNA
MAHASUDARSHAN CHURNA YOGRAJ GUGGUL JAMUNBEEJ CHURNA
MANJISTHADI CHURNA RASNADI GUGGUL JATAMANSI CHURNA
LAVANBHASKAR CHURNA LAKSHADI GUGGUL PUNARNAVA CHURNA
SHIVAKSHAR PACHAK CHURNA SINHADI GUGGUL NAGKESAR CHURNA
SITOPLADI CHURNA SWAMBHU GUGGUL PIPLAMOOL CHURNA
HINGVASTAK CHURNA PIPAL CHURNA
  PARPATTI  BAVCHI CHURNA
RASAYAN VATTI VIDARIKAND CHURNA
AROGYAVARDHINI VATTI PANCHAMRUT PARPATI JAVAHARAD(SHIVA) CHURNA
ARSHKUTHAR VATTI TAMRA PARPATTI SUNTH CHURNA
AGNITUNDI VATTI RAS PARPATTI SHU.KUCHLA CHURNA
AGNIKUMAR RAS LOUH PARPATTI HARDA CHURNA
ANANDBHAIRAV RAS BOL PARPATTI SHATAVARI CHURNA
AMPACHAK VATTI SHWET PARPATTI KAALIMIRCH CHURNA
AMAR SUNDARI VATTI BHRAMHI CHURNA
AMLAPITTANTAK RAS SWATANTRA GHAN TAB RASAYAN CHURNA
EKANGVIR RAS ADUSA GHAN TAB KARELA CHURNA
ELADI VATTI ASOK CHAAL GHAN TAB KAPURKACHRI CHURNA
KANYALOHADI VATTI ARJUN CHAAL GHAN TAB KANCNAR CHURNA
KUTAJGHAN VATTI TAB GUDMAR GHAN TAB KHADIRCHAAL CHURNA
KRUVYADI RAS PUNARNAVA GHAN TAB  SHANKHPUSHPI CHURNA
KRUMIKUTHAR RAS SARPGANDHA GHAN TAB BAHEDA CHURNA
KANKANYAN VATTI KAUCHBEEJ GHAN TAB VIJAYSAR CHURNA
KAPHKUTHAR RAS SHATVARI GHAN TAB TULSIPATRA CHURNA
KHADIRADI VATTI MAHA MANJISTHADI GHAN TAB SARPGANDHA CHURNA
GANDHAK VATTI MAHA RASNADI GHAN TAB RASNA CHURNA
GANDHAK RASAYAN TAB VIJAYSAR GHAN TAB NISHOTTAR CHURNA
GARBHPAL RAS TAB MAMEJVA GHAN TAB NAGARMOTHA CHURNA
CHANDRAKALA RAS METHI GHAN TAB MAMEJVA CHURNA
CHANDRAMRUT RAS TAB JESTIMADHU GHAN TAB  KUTAJCHAAL CHURNA
CHANDRPRABHA VATTI CHITRAK GHAN TAB KATERI CHURNA
CHANDANADI LOUH HALDI GHAN TAB GUDMAR CHURNA
CHITRAKADI VATTI HARITAKI GHAN TAB ASHOK CHAAL CHURNA
TAPYADI LOUH BHRUNGRAJ GHAN TAB VAYVIDANG CHURNA
TRIPHALA TAB ASHWAGANDHA GHAN TAB VIDHARA CHURNA
MADHUMEHNASHNI TAB GUDUCHI GHAN TAB MANJISTH CHURNA
DHATRI LOUH TAB ADUSA CHURNA
NAVYASAV LOUH TAB VANSHLOCHAN
NITYANAND RAS
RASAYAN VATTI BHASMA GANGA TAIL
PRATAP LANKESHVAR ABHRAK BHASMA MAHA NARAYAN TAIL
PUNARNAVADI MANDUR AKIK PISTHI JATYADI TAIL
PRABHAKAR TAB KASIS BHASMA MAHA VISHGARBH TAIL
PRADARANTAK LOUH TAB GODANTI BHASMA BHRUNGRAJ TAIL
PRADARI LOUH TAB JASHAD BHASMA
BOLBADH RAS JAHAR MOHARA PISTHI KUPIPAKVA 
BRAHMI VATTI TAMRA BHASMA MALLA SINDUR
BHAGOTTAR RAS TANKAN BHASMA RAS SINDUR
MARICHYADI VATTI TRIVANG BHASMA RAS MANIKYA
MAHAJVARANKUSH RAS NAG BHASMA SAMIR PANNAG
MAHAVAT VIDHVANSAK RAS VANG BHASMA SWARNARAJVANGESHWAR
MANDUR VATAK VATTI MANDUR BHASMA
YAKRUT PLIHADI LOUH TAB LOUH BHASMA CHAVANPRASH
RAMBAN RAS VARATIKA BHASMA
RAJ PRAVARTINI VATTI SHAUTIK PISTHI
LAKSHMIVILLAS RAS TAB SHANKH BHASMA
LAVANGADI VATTI SWARNA MAKSHIK BHASMA
LASUNADI VATTI SHUBHRA BHASMA
LAGHU SUTSHEKHAR (RED) SANGEYAHUD BHASMA
LAGHU VASANTMALTI
VISHTUNDIKADI VATTI SHUDHA DRAVYA
VAAT GAJANKUSH RAS SHU.GANDHAK
VYOSHADI VATTI SHU.SHILAJIT (GILA)
SHULVARJINI VATTI SHU.SHILAJIT (SUKHA)
SHWASKUTHAR RAS TAB
SHIRSHULADI VATTI
SHILAJIT VATTI
 SAMSAMNI VATTI TAB
SANJIVANI VATTI TAB
SUDARSHAN GHAN VATTI TAB
SUDHARSHAN VATTI
SAPTAMRUT LOUH VATTI TAB
SUTSHEKHAR RAS(SAADA) TAB
SMRUTISAGAR RAS
SARVJVAR HAR LOUH
MEDHOHAR VIDANGADI LOUH
RASAYAN TAB
AVIPATTIKAR TAB
ASHWAGANDHA CHURNA TAB
GODANTI BHASMA TAB
HARDE TAB
TALISADI TAB
SHIVA TAB
SHIVAKHAR PACHAK TAB
SITOPLADI TAB
SHAUTIK PISHTI TAB
MRUTUNJAY RAS
WE ALSO TAKE BULK ORDERS OF THE FOLLOWING PRODUCTS IN WEIGHT MORE THAN 1 KG .
WE HAVE SOME OF OUR PATENT PRODUCTS IN SYURP FORM AND TABLET FORM